polski | english

Audyt finansowy


Nasze biuro w Warszawie w ramach usług audytorskich oferuje: badanie sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych z kapitałem polskim i zagranicznym

  Nasze biuro w Warszawie w ramach usług audytorskich oferuje:

 • badanie sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych z kapitałem polskim i zagranicznym
 • badanie pakietów konsolidacyjnych
 • przeglądy sprawozdań finansowych
 • badanie sprawozdań finansowych zamieszczanych w prospektach emisyjnych
 • badanie projektów finansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych

 

Biegli rewidenci PG Audyt w Warszawie przeprowadzają szczegółowy audyt finansowy sprawozdań jednostkowych oraz skonsolidowanych. Celem badania jest ustalenie czy księgi i sprawozdanie finansowe są zgodne z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w audytach finansowych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców i rozbudowanych grup kapitałowych. Wśród naszych Klientów wielu współpracuje z nami na stałe. Pomagamy także wdrożyć wymagane bądź dopuszczane przez przepisy rachunkowe rozwiązania.

 

Co ocenia biegły rewident podczas przeprowadzania audytu finansowego?

 

 • Sposób rejestracji operacji.
 • Prowadzenie rachunkowości zgodne z zasadami i przepisami.
 • System kontroli wewnętrznej w firmie.
 • Rzetelność ksiąg i ewidencji.
 • System informatyczny (finansowo-księgowy).
 • Dokumentację zasad rachunkowosci.

Biegły rewident nie tylko profesjonalnie oceni Państwa sprawozdania finansowe, ale także udzieli fachowego doradztwa i pomoże skorygować błędy.

 

Informacje, które najczęściej są wymagane przy przeprowadzaniu audytu:

 

 • potwierdzenie podstawy prawnej działania firmy (statut, wyciąg z rejestru),
 • ostatnie sprawozdania finansowe,
 • księgi rachunkowe,
 • umowy z dostawcami i odbiorcami usług,
 • regulaminy wewnętrzne,
 • dokumentacja podatkowa i dla ZUS,
 • oświadczenie o kompletności danych i dokumentów.